Vaidyba

Valstybinis kodas - 6531PX007

Vaidyba - unikali, teatro krypties studijų programa, orientuota į vizualųjį teatrą.

Vizualusis teatras – XX-XXI a. sankirtoje susiformavusi, išryškėjusi dramos teatro forma, jungianti dramos teatro patirtį su vaizduojamuoju menu. Vizualiajame teatre veiksmas scenoje kuriamas jungiant aktorių vaidybą, scenografiją, kostiumus, šviesas, muziką, tekstą, medijas į vientisą teatrinį, nuolat besikeičiantį vaizdą, siekiama vizualinėmis priemonėmis plėtoti spektaklio veiksmą. Aktoriaus išraiškos priemonės tokiame teatre remiasi judesiu: pantomima, akrobatika, šokiu, dainavimu, grojimu muzikiniu instrumentu ir t.t. Taip kuriama savita teatrinė vizuali kalba - meninė išraiška, kuriai dažniausiai nereikia vertimo - ji universali, peržiangianti šalių sienas, kultūrinius, kalbinius barjerus.

Vizualiniame teatre neatsisakoma ir žodžio, bet jam skiriamas ne pagrindinis vaidmuo. Kiek kitoks ir aktoriaus santykis vizualiajame teatre ir su sceniniu kostiumu, scenografija, medijomis, – tai irgi sceninio veiksmo dalyviai, savotiški aktoriaus „partneriai“, o jų įprasminimas scenoje – būtina aktorinės išraiškos dalis. Vizualiajame teatre dominuoja autorinis menas, asmeninė kūrybinė patirtis.

Toks teatras reikalauja ir kiek kitaip teatro kūrybai pasiruošusių aktorių. Labai svarbu aktoriui fizinis pasirengimas: pantomimos, akrobatikos, šokio, žongliravimo įgūdžiai, scenos kalbos žinios, gebėjimai įvairiais teatrinės išraiškos būdais kurti vaidmenį, muzikiniai duomenys, pažintis su vaizduojamuoju menu, medijomis ir mokėjimas juos kūrybiškai pasitelkti sceninio veiksmo metu.

Absolventas, baigęs Vaidybos studijų programą ir įgijęs menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytus gebėjimus ir žinias gali taikyti:

  • dirbdamas valstybinėse ir privačiose teatro trupėse;
  • dirbdamas aktorių atrankos agentūrose, reklamos gamybos agentūrose;
  • dirbdamas televizijoje ir kine; dirbdamas renginių organizavimo agentūrose; užsiimdamas edukacine, kultūrine ir socialine projektine veikla (vykdyti projektus);
  • įsteigti ir vadovauti teatro kolektyvui.

Vaidybos studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.