Kūrybinių industrijų dizainas
(naujas programos pavadinimas – Proceso ir paslaugų dizainas)

Valstybinis kodas – 6531PX005

Proceso ir paslaugų dizainas apima paslaugos konteksto supratimą, vartotojo poreikių analizę, globalių ir lokalių socialinių bei technologinių tendencijų stebėjimą ir individualų ar komandinį kūrybinį dizaino procesą. Praktiškai taikant dizaino įrankius, sukuriamos naujos, unikalios paslaugos arba pagerinama esamų paslaugų kokybė. Galutinis proceso ir paslaugų dizaino produktas yra sklandus ir kokybiškas vartotojo patirimas visuose paslaugos teikimo etapuose.

Su paslaugų dizainu susiduriame komunikacijos, kultūros, kūrybinių industrijų, sveikatos, finansų, draudimo, turizmo, švietimo ir kitose srityse. Proceso ir paslaugų dizaino kūrimo procesas taip pat padeda paslaugų teikėjams suvokti ir tikslingai vystyti teikiamas paslaugas, suprasti įvairius vartojimo scenarijus, sukurti pridėtinę produkto vertę.

Ši dizaino kryptis yra tarpdisciplininė. Paslaugų dizaineriui svarbūs yra vizualizavimo, komunikavimo, analizės, antreprenerystės gebėjimai, iniciatyvumas, įvairių verslo aplinkų pažinimas. Jo veikloje sujungiamos socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, meno ir dizaino metodai, inovacijų kūrimo principai.

Absolventai, baigę Proceso ir paslaugų dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, gali: įgytas žinias ir įgūdžius taikyti savo individualioje kūrybinėje-praktinėje veikloje; vykdyti savo paties ar kitų inicijuotas projektines veiklas; veikti įvairiuose start-up‘uose; gali teikti dizaino paslaugas – rengti dizaino strategijas, projektuoti inovaciją ir/ar procesą ir/ar paslaugą įvairiose kūrybinių industrijų srityse (dizaino studijose, kūrybinės reklamos agentūrose, dizaino ir reklamos studijose bei kitose panašiose veiklos srityse); profesionaliai pristatyti savo kūrybą ir dalyvauti dizaino konkursuose ir parodose.

Proceso ir paslaugų dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Kuriame kartu su: Kultūros naktis; AGATA; Digital Academy; Whats Next; Čiop Čiop; Komunikacija ir Konsultantai; Dizaino savaitės; Coffee Inn; Fazer Lietuva; Gelbėkit Vaikus; Lietuvos Geležinkeliai; MKIC (Mokslinės Komunikacijos ir Informacijos Centras); Vilniaus miesto savivaldybė; Lrt.lt.

Tarptautiniai partneriai:

 • Escola d’ Art i Superior de Disseny de Castelló;
 • Universidad Francisco de Vitoria;
 • Escolar d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella;
 • Escuela Superior de Diseno de Aragon;
 • Barreira Arte+Diseno.
 • Estonian Academy of Arts;
 • Tartu Art College.
 • ESEIG – Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão;
 • IADE – Instituto de Artes Visuais Design e Marketing;
 • ESAD Matosinhos School of Art and Design;
 • Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes
 • Polytechnic Institute of Braganca.
 • LISAA;
 • EVC – École de Communication Visuelle.
 • LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel
 • University of West Bohemia
 • Bradford School of Arts and Media, Bradford College
 • Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest
 • Faculty of Design, Ljubljana
 • Fontys Academy for Creative Industries, Fontys University of Applied Sciences  
 • Royal Academy of Art The Hague The Netherlands
 • ArtEZ Institute of the Arts, Academy of Art and Design

Praktikas atliekame: Nieko Rimto, Not Perfect|Y&R, Robotikos mokykla, Milkagency, Lowe Age, Black Swan Brands, Dansu, Silencemedia, Socialus Marketingas, FumParFum, Ad Majesty, ArtBox, Loftas: Menų fabrikas ir kt.