Vilniaus dizaino kolegija kviečia studijuoti laisvojo klausytojo statusu

Laisvasis klausytojas - kas tai?

Laisvasis klausytojas – asmuo, sudaręs su Vilniaus dizaino kolegija laisvojo klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Vilniaus dizaino kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.

Laisvaisiais klausytojais gali tapti:

 • Asmenys, studijuojantys Vilniaus dizaino kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus dėstomus kitose studijų programose;
 • asmenys, kurie, būdami kitų aukštųjų mokyklų studentais, pageidauja tuo pat metu studijuoti atskirus pagal Vilniaus dizaino kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
 • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti atskirus, pagal Vilniaus dizaino kolegijos studijų programas dėstomus dalykus.

Laisvojo klausytojo priėmimas:

 • pretendentas į laisvuosius klausytojus turi kreiptis į Vilniaus dizaino kolegijos studijų skyrių ir užpildyti prašymą;
 • studijų skyriaus darbuotojas pateikia pretendentui atitinkamai rudens ar pavasario semestre dėstomų dalykų sąrašą. Pretendentas pasirenka norimą išklausyti studijų dalyką ar dalykus. Esant poreikiui, asmuo, pretenduojantis į laisvuosius klausytojus, dėl ketinamų studijuoti dalykų turinio gali pasikonsultuoti ir su Vilniaus dizaino kolegijos katedrų vedėjais ar dėstytojais;
 • studijų skyriaus darbuotojas paruošia laisvojo klausytojo studijų sutartį (2 egzemplioriais). Sutartis pasirašoma Vilniaus dizaino kolegijos direktorius bei asmens pretenduojančio į laisvuosius klausytojus;
 • laisvasis klausytojas įtraukiamas į studentų sąrašus bei į lankomumo žiniaraščius;
 • sutartis sudaroma vienam semestrui. Laisvajam klausytojui pageidaujant studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.

Laisvojo klausytojo studijų eiga:

 • laisvasis klausytojas turi teisę lankyti tik tų dalykų, kurie numatyti sutartyje, paskaitas sutarties galiojimo metu;
 • laisvasis klausytojas turi teisę pasirinkti dalyvauti ar nedalyvauti studijuojamų dalykų egzaminuose ar galutinėse peržiūrose;
 • laisvajam klausytojui pageidaujant jo studijuojamų dalykų žinios ir gebėjimai gali būti įvertinti. Tokiu atveju, pasibaigus semestrui, klausytojui išduodama akademinė pažyma, kurioje pateikiami išklausytų dalykų pavadinimai, kreditų skaičius bei gauti įvertinimai;
 • laisvojo klausytojo pageidavimu gali būti išduodama laisvos formos pažyma apie išklausytus dalykus (tuo atveju, jeigu klausytojas nepasinaudojo studijuojamų dalykų įvertinimo teise).

Mokestis už studijas:

 • laisvasis klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
 • mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į laisvojo klausytojo pasirinktų dalykų kreditų skaičių;
 • vieno kredito kaina skaičiuojama pagal einamaisiais mokslo metais direktoriaus įsakymu patvirtintą kredito kainą.

Daugiau informacijos kreipiantis:
Studijų skyriaus koordinatorė Asta Juodienė
tel. (8 5) 233 1121, mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt