Aktualūs dokumentai

Vilniaus dizaino kolegijos Statutas, Studijų reglamentas bei Etikos kodeksas yra svarbiausi dokumentai, su kuriais privalu susipažinti kiekvienam kolegijos bendruomenės nariui.

Dokumentuose pateikiama informacija apie kolegijoje puoselėjamas bendrąsias tvarkas ir nuostatas, bendruomenės narių teises ir pareigas, kolegijos valdymo struktūrą, teisinę bazę, bendrąsias ir privalomąsias etikos normas, studijų sistemą ir svarbiausius kolegijoje vykstančius procesus.

VDK statutas

Studijų reglamentas

Etikos kodeksas

Metodinės tarybos nuostatai

Akademinės etikos priežiūra. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Vilniaus dizaino kolegijos Ginčų nagrinėjimo bei Akademinės etikos priežiūros komisijų funkcijas atlieka Metodinė Taryba.

Metodinės Tarybos nuostatai
Metodinės Tarybos sudėtis bei kontaktai
SAE01_Skundo forma_2017-06-20_V1-16-39 dėl etikos kodekso pažeidimo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus taryba.