Neįgaliųjų studentų rėmimas

Neįgaliųjų reikalų departamentas (NRD) prie SADM vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m. NRD teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Vilniaus dizaino kolegija bendradarbiauja su neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM, teikiant finansinę pagalbą kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems.

Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – šiuo metu 76,46 Eur);
 • tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 Eur). Šią išmoką gali gauti tik valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys studentai.

Statistika:

Eil. Nr.Ataskaitiniai kalendor. metaiVDK neįgalių studentų skaičius per metusDepartamento skirta išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti
1200953 744,00 Lt
2201048 960,64 Lt
32011811 968,00 Lt
42012711 564,00 Lt
5201358 144,00 Lt
62014712 036,00 Lt
7201564 413,03 Eur
8201695035,68 Eur
9201772 048,00 Eur (iki 2017-05-01 d.)
 

Neįgalieji, norintys gauti finansinę pagalbą, Vilniaus dizaino kolegijos administracijai (2 aukštas) pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą suteikti finansinę pagalbą (pildoma administracijoje);
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmens dokumentą.

Studijų prieinamumo didinimas (VSF) - taip pavadintą projektą nuo šių metų Rugsėjo 1-osios vykdo Valstybinio studijų fondo suburtas kolektyvas. Šis Projektas, kurio trukmė numatyta net septyneriems metams, tęsia Mokslo ir žinių dienos išvakarėse pasibaigusio, trejus metus vykdyto projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ tradiciją – pagelbėti neįgalumą turintiems studentams.

Nuo 2012 m. pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis galėjo gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Projektą įgyvendino Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Projektas įgyvendintas iki 2015 m . rugpjūčio 31 d.

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas (152 Eur), kurias turi teisę gauti Lietuvos bei Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
3. pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio priėmimo metu:
rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. ,
pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Socialinės stipendijos (VSF) - socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiama VSF tinklalapyje.

Socialinės stipendijos dydis - 123 Eur per mėnesį.).

Iki euro įvedimo dienos apskaičiuotos, bet neišmokėtos už gruodžio ir ankstesnius mėnesius socialinės stipendijos perskaičiuojamos į eurus taikant oficialų euro ir lito perskaičiavimo kursą ir siekia 112,95 Eur. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Neįgaliųjų studentų dėmesiui!
Dėl išmokų prašome kreiptis į kolegijos administraciją, skambinti tel. 8 650 45558, 261 11 21, el. p.vdk@dizainokolegija.lt