Duomenų bazės

Prenumeruojamos duomenų bazės

Šiomis duomenų bazėmis galite naudotis per visus kolegijos stacionarius kompiuterius ir per savo asmeninius kompiuterius kolegijos patalpose. Norint duomenų bazėmis naudotis iš namų ar kitos vietos yra reikalingi prisijungimo vardai ir/ar kodai. Unikalūs vartotojų prisijungimo vardai ir/ar kodai suteikiami el. paštu biblioteka@dizainokolegija.lt.

Art and Architecture Complete (per EBSCO) - Šioje meno ir architektūros studijoms skirtoje duomenų bazėje yra daugiau nei 380 viso teksto periodinių leidinių bei 220 knygų. Taip pat vartotojams suteikta prieiga prie akademinių žurnalų, verslo publikacijų bei knygų bibliografinių duomenų ir apžvalgų.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose arba iš namų, gavus prisijungimo kodą.

EBSCO Publishing – pasaulyje labiausisi vertinama, visapusiška ir daugiadisciplinė duomenų bazių platforma. Ji apima antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, geogrfijos, teisės, matematikos, psichologijos, religijos, teologijos, zoologijos ir kitas mokslų sritis. Academic Search Complete pateikia autoritetingus mokslinius leidinius, tarp jų – “Journal of Education”, “Journal of Social History”, “International Review of Sociology”, “British Journal of Psychology”, “Science” ir daugelį kitų. Duomenų bazėje informacija indeksuota, joje pateikiami viso teksto straipsniai iš daugiau kaip 11 600 žurnalų ir rodyklės bei santraukos iš daugiau kaip 11 000 žurnalų.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose arba iš namų gavus prisijungimo kodą.

Emerald Management eJournals Collection - duomenų bazėje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų ir kitomis temomis.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose.

Taylor & Francis Online - duomenų bazėje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai humanitarinių, socialinių, fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų klausimais.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose.

Berg Fashion Library – tai mados ir drabužių dizaino, kostiumo istorijos duomenų bazė, apimanti ir tokias sritis kaip antropologija, menotyra, istorija, sociologija, geografija, folkloras, muziejų studijos, teatro, kino ir kultūros studijos, apranga, mada, tekstilė.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose.

The Vogue Archive – tai populiariausio mados žurnalo Vogue išsamus archyvas - nuo pirmojo numerio 1892 metais iki paskutinio pasirodžiusio. Žurnalas, turintis gerą vardą modelių, mados dizainerių ir fotografų tarpe.

Jungimasis - duomenų baze galite naudotis iš kolegijos kompiuterių, asmeninių kompiuterių kolegijos patalpose.

SVARBU! Duomenų bazėse esanti informacija negali būti naudojama komercinėms reikmėms. Tik asmeninėms mokslo reikmėms reikalingi duomenys nedideliais kiekiais gali būti perrašomi į savo asmeninius kompiuterius ar kitas elektronines informacijos saugojimo laikmenas. Prisijungimo prie elektroninių išteklių duomenys negali būti platinami ar perduodami tretiesiems asmenims.

Informacijos paieška internete

 • Ieškodami informacijos, atkreipkite dėmesį į adresyno atsakomybės duomenis ir kaip dažnai nuorodų kolekcija atnaujinama.
 • Vertingi teminiai adresynai pateikiami tarptautinių organizacijų, atskirų įstaigų (pvz., bibliotekų, akademinių institucijų, muziejų ir t.t.) svetainėse.
 • Internete yra daug skirtingų tipų ir formatų meno informacijos šaltinių:
  - skaitmeninių dokumentų bazės;
  - virtualios parodos;
  - garso įrašų, vaizdų ir t.t.

Elektroninis Europos žodynas (Tezauras)

Tai kontroliuojamas žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius. Tezaurai svarbiausi paieškos (navigacijos elektroninėse duomenų bazėse) įrankiais ir yra nepakeičiami, norint tiksliai įvardyti paieškos tikslą ir greitai surasti ieškomus duomenis.

Formuojant užklausą, siūlome naudotis šiais tezaurais:

Laisvos prieigos duomenų bazės

Šiomis duomenų bazėmis galite naudotis iš bet kurio kompiuterio.

Dailės informacijos paieška internete

 • E.paveldas – per 3 mln. skaitmeninių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, kitų didelę istorinę vertę turinčių dokumentų
 • Europeana – pateikia milijonus skaitmeninių dokumentų iš įvairių Europos bibliotekų, archyvų bei muziejų fondų
 • The European Library – Europos šalių nacionalinių bibliotekų portalas. Paieška nacionalinių bibliotekų kataloguose, visateksčiuose ištekliuose, natų, vaizdų, rankraščių kolekcijose
 • Library of Congress Digital Collections – Kongreso bibliotekoje saugomų dokumentų, fotografijų skaitmeniniai archyvai. Dailės, šokio, teatro, muzikos, folkloro informacijos, fotografijų paieška teminėse kolekcijose, pvz., American History & Culture, Performing Arts, Prints and Photographs
 • Lituanistika – šios duomenų bazės objektas yra humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Duomenų bazėje sukaupta per 35 tūkstančius kokybės kriterijus atitinkančių mokslo straipsnių, pranešimų, monografijų, šaltinių publikacijų, per 386 tūkstančių cituojamų knygų ir straipsnių, per 21 tūkstantį publikacijų tekstų, santraukos ir reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis.

Duomenų bazės:

Muziejų portalai, adresų katalogai:

Meno galerijos:

Dizaino informacijos paieška internete

 • Design Directory http://www.dexigner.com/directory – įvairiausių dizaino sričių šaltiniai (apie mados, leidybos, interjero, aplinkos, interneto dizainą ir kt.); dizaino tinklaraščių, renginių, muziejų nuorodų sąrašai
 • Core 77 Design Directory http://www.designdirectory.com pateikia nuorodas į skirtingų dizaino rūšių išteklius
 • International Council of Graphic Design Associations http://www.icograda.org – grafikos dizaino šaltiniai
 • International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) http://www.icsid.org/ – pramoninio dizaino nuorodos
 • The Costume Page http://www.costumepage.org – rūbų dizaino, kostiumo istorijos nuorodų kolekcija

Fotografijos ir medijų paieška internete

Architektūros informacijos paieška internete

Kiti interneto šaltiniai meno tema

Informacijos apie įvairių meno sričių naujienas, konferencijas, renginius, festivalius, apdovanojimus, naujienų ir diskusijų grupes galite rasti šiose svetainėse:

Jei naudojantis duomenų bazėmis Jums iškiltų kokių klausimų rašykite el. paštu: biblioteka@dizainokolegija.lt