Biblioteka

Vilniaus dizaino kolegijos bibliotekos pradžia unikali, nes tai pačios mokyklos įkūrėjos Giedrės Fledžinskienės asmeninės bibliotekos pagrindu sukurta biblioteka. Ši biblioteka buvo kuriama profesionaliai renkant geriausius, reikalingiausius leidinius, daugiausia dėmesio skiriant menų sričiai. Šiandien drąsiai galime teigti, kad savo fonduose turime knygų, kurių nėra jokioje kitoje Lietuvos bibliotekoje.

Lankstinukai, žurnalai, katalogai, knygos – visa tai nuolat renkama, atnaujinama, perkama Kolegijos studentams, dėstytojams – bibliotekos-skaityklos lankytojams.

Tokioje kruopščiai ir su meile kurtoje aplinkoje malonu ir dirbti, ir praleisti laiką tarp ar po paskaitų. Todėl visus kviečiame apsilankyti, pasisemti žinių ir idėjų kūrybiškumui.

Nuo 2010 metų rugsėjo mėn. biblioteka perorganizuota į Informacijos skyrių. Tai nėra vien knygų saugojimo ir išdavimo vieta. Čia darbuotoja padės rasti informaciją mokslinėse elektroninėse duomenų bazėse, padės rasti atsakymus į Jums iškylančius klausimus mokymosi proceso metu.

Informacijos skyriaus veiklos sritys:

 • Biblioteka-skaitykla
 • Elektroninės duomenų bazės
 • Informacinio raštingumo ugdymas
 • Mokymai
 • Metodikų rengimas
 • Konsultavimas karjeros planavimo klausimais
 • Nuo 2011 metų vasario 22 dienos Kolegijos biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) nare ir kartu su kitomis asociacijos narėmis gali naudotis LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Narystė asociacijoje suteikia kolegijos bendruomenei prieigą prie tokių mokslinių duomenų bazių, kaip Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis bei prie populiariausio akademinėje bendruomenėje EBSCO Publishing duomenų bazių paketo.
 • Informacija apie naudojimąsį ir prisijungimą pateikta mūsų tinklapyje nuorodoje “Duomenų bazės”

Informacijos skyriaus misija ir vizija

 • Siekti, kad kolegijos Informacijos skyriaus biblioteka-skaitykla taptų moderniu aukštosios mokyklos padaliniu, pasižyminčiu jame kaupiamų informacijos išteklių kokybe ir gausa;
 • Diegti ir pritaikyti savo poreikiams modernias technologijas, pasižymėti teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe;
 • Siekti aukštos aptarnavimo kultūros, skyriaus darbuotojų profesionalumo bei puikių darbo sąlygų studentams ir dėstytojams;
 • Dalyvauti kuriant žinių visuomenę;
 • Atsižvelgiant į Europos integracijos procesus, orientuotis į mokymosi visą gyvenimą programą.

Informacijos skyriaus tikslai

 • Aprūpinti visas Kolegijos studijų kryptis informaciniais dokumentais, kaupti ir nuolat atnaujinti fondą;
 • Sudaryti sąlygas Kolegijos bendruomenei naudotis visais skyriuje turimais ir išoriniais informacijos ištekliais;
 • Sudaryti sąlygas savarankiškoms bei individualioms studijoms;
 • Analizuoti vartotojų informacinius poreikius;
 • Remti Kolegijos strategines veiklos programas.