Priėmimo sąlygos

Vykdomos studijų programos

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Studijų programos specializacijos Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL* I**
653W25002Interjero dizainas34Interjero dizaino profesinis bakalauras
Interjero dizainas (rusų k.)3Interjero dizaino profesinis bakalauras
658W25003Interjero dizainas (anglų k.)***3Interjero dizaino profesinis bakalauras (jungtinis kvalifikacinis laipsnis)
653W23004Mados dizainasStiliaus dizainas Eksperimentinis mados dizainas34Mados dizaino profesinis bakalauras
Mados dizainas (rusų k.)Stiliaus dizainas Eksperimentinis mados dizainas3Mados dizaino profesinis bakalauras
653W64002Taikomoji fotografija34Fotografijos profesinis bakalauras
653W21002Grafinių komunikacijų dizainas34Grafinio dizaino profesinis bakalauras
653W26001Kūrybinių industrijų dizainas3Vizualinių komunikacijų dizaino profesinis bakalauras
653W41003Vaidyba3Teatro profesinis bakalauras
Maisto rinkodara ir dizainas34

Pastabos: * NL – nuolatinė studijų forma; ** I – ištęstinė studijų forma; *** Jungtinė studijų programa, vykdoma su Portugalijos ESAD Matosinhos menų ir dizaino aukštąja mokykla.

2017 m. bendrojo ir tiesioginio priėmimo į VDK rezultatai

2017 m. studijų kaina

  Studijų forma
NL NL* IŠT
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
653W23004Mados dizainas (lietuvių kalba)1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
Mados dizainas(rusų kalba)1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
653W25002Interjero dizainas (lietuvių kalba)1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba)1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
653W64002Taikomoji fotografija1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
653W21002Grafinių komunikacijų dizainas1150 EUR1300 EUR862,5 EUR
653W26001Kūrybinių industrijų dizainas1150 EUR1300 EURnevykdoma
658W25003Interjero dizainas (anglų kalba, jungtinė programa)1150 EUR1300 EURnevykdoma
653W41003Vaidyba1150 EUR1300 EURnevykdoma
-Maisto rinkodara ir dizainas1150 EUR1300 EUR-

* Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams

 
LAMA BPO bendrasis priėmimas

 
Studentų priėmimo į Vilniaus dizaino kolegija 2017 m. taisyklės

 
Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje) piliečių priėmimo 2017 metais į Vilniaus Dizaino Kolegiją tvarka
Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimas

 
Stojamojo anglų kalbos egz. į Jungtinę interjero dizaino studijų programą vykdymo tvarkos aprašas

 
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo 2017 m. tvarkos aprašas

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo 2018 m. tvarkos aprašas