Priėmimo sąlygos

I. Bendrasis Lama BPO priėmimas

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegiją ir pretenduoti į valstybės biudžeto lėšomis apmokamą vietą (t.y. vietą su stipendija - VNF/ST), tuomet turi dalyvauti bendrajame LAMA BPO priėmime, tačiau nežinai, kokius veiksmus ir kada turi atlikti?

Siūlome susipažinti su bendrojo priėmimo žingsniais:

 1. Užsiregistruok LAMA BPO informacinėje sistemoje (nuo birželio 1 d. www.lamabpo.lt)
 2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu.
 3. Prisijunk į LAMA BPO IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje.
 4. Užpildyk prašymą - pasirink norimas VDK (ar kitų aukštųjų mokyklų) studijų programas prioritetų tvarka. Finansavimo šaltinį žymėk vnf/st.
 5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus (privalomi į menų studijas).
 6. Įkelk brandos atestato duomenis LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdamas mygtuką „Įkelti / atnaujinti“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010 – 2018 m.)
 7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau).
 8. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrink savo konkursinį balą.
 9. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami LAMA BPO IS ir el. paštu).
 10. Sudaryk studijų sutartį su Vilniaus dizaino kolegija.

II. VDK tiesioginis priėmimas

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegijos mokamas studijų vietas (t.y. nefinansuojamas valstybės - VNF), tuomet kviečiame dalyvauti tiesioginiame priėmime, kurio žingsniai yra:
 1. Išsirink datą laikyti stojamąjį egzaminą tiesiogiai (tvarkaraštis).
 2. Užsiregistruok stojamajam egzaminui el. paštu vdk@dizainokolegija.lt
 3. Gauk registracijos patvirtinimą.
 4. Pasirinktą stojamiesiems egzaminams dieną atvyk į VDK (Kauno g. 34, Vilniuje) ir pristatyk reikalingus dokumentus (išskyrus brandos atestatą, jei jo dar neturi ir kurį gausi vasarą).
 5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus, sužinok rezultatą per 7 kalendorines dienas ar greičiau.
 6. Sulauk patvirtinimo, kad esi priimtas (-a).
 7. Sudaryk studijų sutartį su aukštąja mokykla.

Iškilus klausimams, skambink tel. 8650 45558 arba rašyk el. p. vdk@dizainokolegija.lt

 

Priėmimas 2018 m.

Studentų priėmimo į Vilniaus dizaino kolegija 2018 m. taisyklės

 

LAMA BPO bendrasis priėmimas

2018 m. mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo 2018 m. tvarkos aprašas

Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimas

Stojamojo anglų kalbos egz. į Jungtinę interjero dizaino studijų programą vykdymo tvarkos aprašas

Vykdomos studijų programos

Naujas valstybinis kodas Studijų programa Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinio laipsnio pavadinimas
NL* I**
6531PX002Interjero dizainas34Menų profesinis bakalauras
6531PX002Interjero dizainas (rusų k.)3
6581PX001Interjero dizainas (anglų k.)***3
6531PX003Mados dizainas34
6531PX003Mados dizainas (rusų k.)3
6531PX006Taikomoji fotografija34
6531PX004Grafinių komunikacijų dizainas34
6531PX005Kūrybinių industrijų dizainas (nuo 2018-03-12 Proceso ir paslaugų dizainas)3
6531PX007Vaidyba3
6531LX...Maisto rinkodara ir dizainas (nuo 2018-09-01 d.)34Verslo vadybos profesinis bakalauras

Pastabos: * NL – nuolatinė studijų forma; ** I – ištęstinė studijų forma; *** Jungtinė studijų programa, vykdoma su Portugalijos ESAD Matosinhos menų ir dizaino aukštąja mokykla.

2018 m. studijų kaina

  Studijų forma
NL NL* IŠT IŠT*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003Mados dizainas (lietuvių kalba)1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
Mados dizainas(rusų kalba)1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
6531PX002Interjero dizainas (lietuvių kalba)1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba)1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
6531PX006Taikomoji fotografija1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
6531PX004Grafinių komunikacijų dizainas1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR
6531PX005Kūrybinių industrijų dizainas1250 EUR1500 EURnevykdoma
6581PX001Interjero dizainas (anglų kalba, jungtinė programa)1250 EUR1500 EURnevykdoma
6531PX007Vaidyba1250 EUR1500 EURnevykdoma
-Maisto rinkodara ir dizainas1250 EUR1500 EUR858 EUR1125 EUR

* Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams

VDK įsteigė dalinai finansuojamas studijų vietas

Asmenys, 2018 m. priimti į VDK I kurso valstybės nefinansuojamų studijų vietas ir atitinkamoje studijų programoje turintys aukščiausius konkursinius balus, turės galimybę pretenduoti į VDK dalinai finansuojamas studijų vietas. Dalinis studijų kainos finansavimas dengia pusę studijų kainos. Pasibaigus semestrui, bus vykdoma rotacija (asmenų, kurie turi teisę gauti VDK dalinį finansavimą studijų kainai, studijų rezultatų paskaičiavimas ir atranka).

 

Priėmimas 2019 m.

2019 m. mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai - 2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja 2019 m. abiturientams. Ankstesnių metų abiturientams galioja atitinkamų metų priėmimo į aukštąsias mokyklas rodikliai.
 

Priėmimas 2017 m.

2017 m. bendrojo ir tiesioginio priėmimo į VDK rezultatai

Studentų priėmimo į Vilniaus dizaino kolegija 2017 m. taisyklės