Parengiamieji kursai

Parengiamieji akademinio piešimo ir kompozicijos kursai

Akademinio piešimo ir kompozicijos kursai, kurių programa parengta remiantis stojamųjų egzaminų reikalavimais, norintiems stoti į dizaino krypties studijas.

Pirmojo susitikimo metu supažindinsime Jus su bendrąja priėmimo į aukštąsias mokyklas (LAMA BPO) tvarka ir tiesioginio priėmimo į Vilniaus dizaino kolegiją tvarka.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

GALIMAS KURSŲ GRUPIŲ PASIRINKIMAS

Šeštadieninės grupės

I grupė

Grupė:iki 15 dalyvių
Pradžia:2017 m. balandžio 29 d. VIETŲ DAR TURIME!
Trukmė:5 užsiėmimai po 6 akad. val. Paskutinis užsiėmimas – 8 akad. val. Iš viso 32 akad. val.
Laikas:1 kartas per savaitę – nuo 10:30 val., šeštadienis
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34
Kaina:140,00 €
Dėstytojai:Urtė Bimbaitė (Kompozicija), Žydrūnas Mirinavičius (Akademinis piešimas)
Darbo priemonės:Turėti savo (įvairaus kietumo ir spalvų pieštukai, įvairių spalvų markeriai, vandeniu skiedžiami dažai, teptukai, spalvotas popierius, liniuotė, skriestuvas, žirklės, popieriaus klijai).

Trumpa programa

Akademinio piešimo užsiėmimų pagrindinės temos:

 • Lygiagrečioji ir sueigos taško perspektyvos.
 • Šviesa ir šešėlis.
 • Proporcijos ir forma.
 • Faktūra (medžiagiškumas).

Kompozicijos užsiėmimų pagrindinės temos:

 • Kompozicija: nuo paprastos iki sudėtingos.
 • Pozityvių ir negatyvių plokštumų išdėstymas formate.
 • Spalvų derinimas (achromatinės/chromatinės, gimingos/priešingos spalvos).
 • Modulinė sistema moduliuojant statines, dinamiškas, ekspresyvias ir ramias kompozicijas.

Kursų metu Jūsų įgytos žinios bei įgūdžiai padės lengviau atlikti stojamųjų egzaminų užduotis, stojant ne tik per bendrąjį priėmimą (LAMA BPO), bet ir tiesioginiu būdu į Vilniaus dizaino kolegiją.

Daugiau apie dėstytojus

Vladimiras Šlechtovičius – baigė Vilniaus dailės akademiją (dailininkas – pedagogas) ir Maskvos ZNUI, kur įgijo monumentaliosios tapybos/grafikos specialybę. Daug metų dirbo vidurinėse mokyklose dailininku-pedagogu. Taip pat dirbo Lietuvos operos ir baleto teatre dailininku-butaforu. Šiuo metu savo privačioje studijoje veda paruošiamuosius kursus besiruošiantiems stoti į aukštąsias menų krypties mokyklas. Vladimiras turi neįkainojamos patirties, kuria mielai pasidalins su Jumis.

Rasa Kriščiūnaitė-Kesminienė – baigė Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamojo meno fakultetą, kur įgijo scenografės specialybę. Šiuo metu dirba scenografe Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatro studijoje „Palėpė“ bei Vilniaus dizaino kolegijoje specialybinio piešimo, spalvotyros ir taikomosios scenografijos dėstytoja mados dizaino ir interjero katedrose.
Rasos kūrybinė veikla plati ir įspūdinga. Ji kūrė kostiumus ir scenografijas Nacionalinio dramos teatro spektakliams, Jaunimo bei Rusų dramos teatro spektakliams. Vadovavo teatro kūrybinėms laboratorijoms Gape, Prancūzijoje, Flensburge, Vokietijoje. 2011 m. buvo Tarptautinio jaunimo projekto „Ponios ir ponai, Jūsų karieta...“ skirto apleistiems Lietuvos dvarams, organizatorė.
Dėstytoja yra gavusi nemažai apdovanojimų už profesinę veiklą, kaip diplomą už scenografiją ir kostiumus speklaklyje „Sugrįžimas“ pagal Adomo Mickevičiaus biografiją, universitetų teatrų forume Vilniuje (2007 m.), premiją už geriausią festivalio scenografiją tarptautiniame studentų teatrų festivalyje „Teatralnyj Koufar“ , Minske (2009 m.). 2012 m. Rasai Kesminienei suteiktas meno kūrėjos statusas.

Urtė Bimbaitė – baigė vizualiosios grafikos studijas Vilniaus Dailės Akademijoje, 2012 metais įgijo magistro laipsnį. Studijų metais dirbo edukacinėje srityje kaip dailės, muzikos ir technologijų dalykų asistentė ir pedagogė, vedė dailės kursus Šiuolaikinės Mokyklos Centre. 
Nuo  2013 metų dėstytoja dirba Vilniaus Dizaino Kolegijoje ir dėsto anatominio piešimo bei kompozicijos dalykus, veda paruošiamuosius kursus, planuojantiems stoti į dizaino krypties studijas, kūrybines dirbtuves moksleiviams.
Už Vilniaus Dizaino Kolegijos ribų, Urtė Bimbaitė užsiima individualia menine veikla kaip filmų restauracija, iliustracija, grafiniu dizainu. Dalyvauja bei organizuoja projektus, susijusius su edukacine, menine bei švietimo sritimis.

Žydrūnas Mirinavičius – 1990 m. baigė Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumą, Stiklo specialybę, 1998 m. – Vilniaus Dailės Akademiją ir įgijo vitražo specialybės magistro laipsnį. Dėstytojas dirbo paauglių ir suaugusiųjų grupių mokytoju Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, vėliau mokytojavo klube “Margas laikas”, nuo 2015 m. Vilniaus dizaino kolegijoje veda glaustus akademinio piešimo kursus, planuojantiems stoti į dizaino krypties studijas.
Žydrūnas Mirinavičius aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje: organizuoja ir pats dalyvauja įvairiose grupinėse parodose Lietuvoje, kuria vitražus, stiklo dekorus individualiuose interjeruose Lietuvoje, bažnyčiose, Norvegijoje; skaito pranešimus konferencijose vitražo, personalijų, dailės architektūroje temomis; vertėjauja (iš anglų ir rusų kalbos). 2009-2014 m. parengė nemažai publikacijų vitražo, dailės architektūroje, muziejininkystės temomis populiarioje ir mokslinėje spaudoje.

Parengiamieji akademinio piešimo kursai. Naujiena!

Susirinkus dalyvių grupei, sudarome galimybę lankyti tik akademinio piešimo arba tik kompozicijos užsiėmimus.

Kaina – 75,00 Eur

Trukmė: 4 užsiėmimai po 3 akad. val. (viso 13 akad. val.). Paskutinis užsiėmimas – 4 akad. val.

Parengiamieji kompozicijos kursai. Naujiena!

Kaina – 75,00 Eur

Trukmė: 4 užsiėmimai po 3 akad. val. (viso 13 akad. val.). Paskutinis užsiėmimas – 4 akad. val.

Akademinio piešimo ir kompozicijos konsultacija, ketinantiems laikyti dizaino krypties stojamąjį egzaminą (anglų kalba). Naujiena!
Individual or group consultation of Academic drawing and composition (English)

Šios konsultacijos metu dalyviui bus suteiktos pagrindinės akademinio piešimo ir kompozicijos žinios (teorinės ir praktinės) bei informacija apie reikalavimus, ketinantiems laikyti dizaino krypties stojamąjį egzaminą. Esant poreikiui, galima tartis dėl papildomų konsultacijų. Konsultacija vyksta anglų kalba.
During the consultation the candidates will be provided with the basic knowledge on academic drawing and composition development (theoretical and practical) as well as instructed on entrance examination and admission requirements for design field studies. Additional consultations may be provided upon necessity.

Kaina – 85,00 Eur
Consultation fee: 85,00 Eur

Trukmė: 6 akad. val., iš kurių 3 akad. val. skirtos akademiniam piešimui ir 3 akad. val. – kompozicijai.
Duration: 6 academic hours, out of which 3 academic hours are dedicated to academic drawing and 3 academic hours are appointed for composition development.

Dėstytojai/Lecturers
Akademinis piešimas/Academic drawing – Žydrūnas Mirinavičius
Kompozicija/Composition development – Urtė Bimbaitė

Parengiamieji fotografijos kursai

Vilniaus dizaino kolegija organizuoja parengiamuosius fotografijos kursus, kurių programa parengta remiantis stojamųjų egzaminų reikalavimais, norintiems stoti į fotografijos ir medijų krypties studijas.

Pirmojo susitikimo metu bus supažindinama su bendrąja priėmimo į aukštąsias mokyklas (LAMA BPO) tvarka ir tiesioginio priėmimo į Vilniaus dizaino kolegiją tvarka.

Užsiėmimų metu dalyviams bus suteiktos žinios ir praktiniai įgūdžiai, padėsiantys išlaikyti fotografijos ir medijų krypties stojamąjį egzaminą. Organizuojami kursai susideda iš teorinės dalies ir individualių konsultacijų, atliekant namų darbus ir vėliau juos aptariant su dėstytojais.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Šeštadieninė grupė

Grupė:iki 15 dalyvių
Pradžia:2017 m. balandžio 8 d.
Laikas:1 kartas per savaitę – nuo 12:00 val., šeštadienis
Trukmė:5 užsiėmimai po 4 akad. val. Iš viso 20 akad. val.
Planuojamas užsiėmimų grafikas*:
1 užsiėmimas. 2017 m. balandžio 8 d.
2 užsiėmimas. 2017 m. balandžio 15 d.
3 užsiėmimas. 2017 m. balandžio 22 d.
4 užsiėmimas. 2017 m. balandžio 29 d.
5 užsiėmimas. 2017 m. gegužės 6 d.
*Grafikas gali keistis, jeigu nesusirinks grupė
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34
Kaina:99,00 €
Dėstytojai:Dalia Mikonytė, Aurelija Maknytė, Gintas Kavoliūnas
Darbo priemonės:Turėti savo fotoaparatą, įvairaus kietumo pieštukų, trintuką.

Trumpa programa
 • Fotografija kaip kūrybos įrankis
 • Fotografija ir kompozicija
 • Apšvietimas fotografijoje
 • Vizualinė meninė raiška fotografijoje
 • Natiurmorto fotografija

Kursų metu Jūsų įgytos žinios bei įgūdžiai padės lengviau atlikti stojamųjų egzaminų užduotis, stojant ne tik per bendrąjį priėmimą (LAMA BPO), bet ir tiesioginiu būdu į Vilniaus dizaino kolegiją.