Fotografijos kursai

Fotografijos kursai pradedantiesiems

Domitės fotografija? Norite įgyti naujų žinių? O gal jau pagilinti turimas?

Trijų mėnesių Vilniaus dizaino kolegijos organizuojami Fotografijos kursai pradedantiesiems padės Jums atrasti naujas fotografavimo galimybes, supažindins ir atskleis fotografijos paslaptis. Fotografija nuo atsiradimo pradžios turi glaudų ryšį su technologijomis, tad kursų programa supažindina tiek su seniausiomis fotografijos technologijomis, tiek su šiandieniniais skaitmeniniais fotoaparatais bei moderniu studijiniu apšvietimu. Šių kursų programa ir užduotys yra orientuotos ne tik į teorinių žinių suteikimą ir gilinimą, bet ir praktinių gebėjimų ugdymą. Po kursų fotoaparatas Jums taps ne tik kasdienybės akimirkų įamžinimo priemone, bet ir įdomių idėjų realizavimo įrankiu.

Šių kursų tikslinė grupė - fotografijos mėgėjai. Siekiamas rezultatas – pamatinės fotografijos žinios.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Registruojantis nurodykite, kokius fotografavimo įgūdžius turite (pvz.: niekada nefotografavau, mėgėjiškai fotografuoju laisvalaikiu, fotografuoju, bet trūksta techninių žinių ir pan.). Tai padės mums suformuoti tolygesnio žinių lygio ir turimų lūkesčių dalyvių grupes.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Reikalavimai kursų dalyvių technikai: Turėti savo fotoaparatą - modelis, klasė, rūšis, gamintojas, serija - pagal Jūsų pasirinkimą. Prisiminkite – ne fotoaparatas daro nuotraukas, jas daro fotografas. Pagalba renkantis naują ar pirmą fotoaparatą – Mikio Binkio pasiūlyta klasifikacija, su kuria galima susipažinti čia.

Grupė:iki 12 dalyvių
Pradžia:2017 m. rugsėjo mėn. 20 d. (1 gr)
2017 m. rugsėjo mėn. 26 d. (2 gr)
Trukmė:3 mėnesiai/ 24 užsiėmimai po 3 akad. val. (iš viso 72 akad. val.)
Laikas:2 kartai per savaitę (pirmadieniais/trečiadieniais) – nuo 18:30 val. (1 gr)
2 kartai per savaitę (antradieniais/ketvirtadieniais) – nuo 18:30 val. (2 gr)
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, F2, F1, F5, Fotolaboratorija (stiklinis įėjimas į cokolinį aukštą yra iš vidinės kiemo pusės Kiemas yra kairėje kolegijos pusėje)
Kaina:288,00 Eur
Dėstytoja:Dalia Mikonytė

Trumpa programa

 • Įžanginis užsiėmimas.
 • Fotografijos istorijos apžvalga.
 • Fotoaparato veikimo principas.
 • Analoginė fotografija.
 • Fotografijos kompozicijos pagrindai.
 • Šviesa – natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
 • Pagrindiniai fotografijos žanrai.
 • Paskaitos – kūrybiniai užsiėmimai.

Trumpai apie dėstytoją

Dalia Mikonytė – baigė Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijų meno studijas, kur įgijo magistro laipsnį. 2014 metais Daliai suteiktas meno kūrėjos statusas. Jos darbai buvo eksponuojami parodose Lietuvoje, Anglijoje, Graikijoje, Nyderlanduose ir kitur. Dėstytojos straipsniai publikuojami “7 meno dienose”. Ji skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose ir turi dėstytojos patirties.
Daugiau apie dėstytoją: http://daliamikonyte.weebly.com/ ir http://daliamphotography.weebly.com

Studijinė fotografija pažengusiesiems

Domitės fotografija ir jaučiate, kad norite pagilinti jau turimas žinias?

Jeigu studijinis apšvietimas yra ta sritis, kurioje trūksta žinių, mes norime Jums pasiūlyti trumpus Studijinio apšvietimo kursus pažengusiesiems kartu su dėstytoja Dalia Mikonyte!

Kursų tikslinė grupė: pažengę fotografijos mėgėjai. Dalyviai turi puikiai išmanyti savo fotoaparatų technines savybes ir veikimo principus. Rekomenduojama būti baigus Vilniaus dizaino kolegijos Fotografijos pradedantiesiems kursus arba kitus fotografijos pradmenų kursus.

Siekiamas rezultatas: išsamiai susipažinti su studijiniu apšvietimu.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Registruojantis nurodykite, kokius fotografavimo įgūdžius turite (pvz.: kiek laiko fotografuojate, kokius kursus esate baigę, kokių žinių trūksta ir pan.). Tai padės mums suformuoti tolygesnio žinių lygio ir turimų lūkesčių dalyvių grupes.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Reikalavimai kursų dalyvių technikai: bent entuziastų klasei priklausantys fotoaparatai, pagal Mikio Binkio pasiūlytą klasifikaciją, kurią galima susipažinti čia.

Grupė:iki 10 dalyvių
Pradžia:2017 m. spalio mėn. 06 d.
Trukmė:1,5 mėnesio/ 6 užsiėmimai po 3 akad. val. (iš viso 18 akad. val.)/td>
Laikas:1 kartą per savaitę (penktadieniais) – nuo 18:30 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, F1 auditorija, cokolinis aukštas (stiklinis įėjimas į cokolinį aukštą yra iš vidinės kiemo pusės. Kiemas yra kairėje kolegijos pusėje).
Kaina:150,00 Eur
Dėstytoja:Dalia Mikonytė

Trumpa programa

 • Šviesa – natūralus ir dirbtinis apšvietimas
 • Natiurmortas ir studijinis apšvietimas
 • Portretas ir studijinis apšvietimas
 • Studijinės blykstės ir piešimas šviesa
 • Baigiamasis kūrybinis užsiėmimas studijoje

Trumpai apie dėstytoją

Dalia Mikonytė – baigė Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijų meno studijas, kur įgijo magistro laipsnį. 2014 metais Daliai suteiktas meno kūrėjos statusas. Jos darbai buvo eksponuojami parodose Lietuvoje, Anglijoje, Graikijoje, Nyderlanduose ir kitur. Dėstytojos straipsniai publikuojami “7 meno dienose”. Ji skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose ir turi dėstytojos patirties.
Daugiau apie dėstytoją: http://daliamikonyte.weebly.com/ ir http://daliamphotography.weebly.com

Independent fotografijos kursai pažengusiesiems

Kurso programa paruošta atsižvelgiant į pasaulines fotografijos kursų tendencijas ir remiasi dėstytojo patirtimi, įgyta studijuojant fotografiją Richland kolegijoje, Dalase, JAV.

Independent Fotografijos kursas šiek tiek pažengusiesiems skirtas toliau formuoti meninį fotografinį stuburą vienoje iš pasirinktų temų: Gatvės fotografija, Portretas ar Akto fotografija. Susitikimas 1 kartą per savaitę suteiks pakankamai laiko kūrybiniam portfolio progresui. Kursų eiga:

 • I – dėstytojo paskaitų fotogairės: kurso temų pristatymas-nagrinėjimas, pripažintų ir novatoriškų fotografų darbų analizės. Dėstytojo ir kurso dalyvių diskusijos, darbų feedback, analizės-aptarimai ir pan.
 • II – kurso dalyvių individualios praktinės veiklos pristatymai grupei, skirti asmeninio portfolio plėtotei, namų darbų aptarimai, dėstytojo komentarai ir pavyzdžiai.
 • III – 2 išvykos (per pirmąjį susitikimą aptariame siūlomas galimybes).

Šio kurso struktūra skatins auginti asmeninį kūrybingą matymą, vizualios raiškos gebėjimą ir estetinio skonio ugdymą. Natūralios šviesos “pažinimas” ir pritaikymas fotografijoje yra šių kursų branduolys. Kursų metu užvesime ir plėtosime fotodienoraštį. Independent fotokursų rezultatai atspindės nuo lankomumo ir kiek darbo įdėsite patys.

Kursų tikslinė grupė: Būtinos fotografavimo pradinės žinios. Rekomenduojama būti išklausius Vilniaus dizaino kolegijos pirmosios pakopos fotografijos kursus pradedantiesiems ar kitus fotografijos pagrindų kursus.

Siekiamas rezultatas: Kurso dalyviai gilinsis į individualios kūrybinės temos paieškas ir ją plėtos, taikydami motyvuotai pasirinktas raiškos priemones. Gebės argumentuotai vertinti savo ir kitų kūrybą, praplės savo kūrybinį potencialą bei įgūdžius vaizdiniais pavyzdžiais bei įvairiapuse fotografavimo praktika. Kursų pabaigoje, dalyviai pateiks ir pristatys savo ~7+ geriausių darbų portfolio ir fotodienoraštį.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Registruojantis nurodykite, kokius fotografavimo įgūdžius turite (pvz.: kiek laiko fotografuojate, kokius kursus esate baigę, kokių žinių trūksta ir pan.). Tai padės mums suformuoti tolygesnio žinių lygio ir turimų lūkesčių dalyvių grupes.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Reikalavimai kursų dalyvių technikai: turėti savo fotoaparatą – modelis, klasė, rūšis, gamintojas, serija – pagal Jūsų pasirinkimą. Rekomenduojamas skaitmeninis ar analoginis veidrodinis fotoaparatas (taip pat tinka tolimatiniai ir plokšteliniai fotoaparatai). Gebėjimas naudotis turimu fotoaparatu yra būtinas. Prisiminkite – ne fotoaparatas daro nuotraukas, jas daro fotografas.

Grupė:iki 12 dalyvių
Pradžia:2017 m. spalio mėn. 06 d.
Trukmė:3 mėnesiai/ 14 užsiėmimų po 3 akad. val. (iš viso 42 akad. val.)
Laikas:1 kartą per savaitę (penktadieniais) – nuo 18:30 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, F2 auditorija, cokolinis aukštas (stiklinis įėjimas į cokolinį aukštą yra iš vidinės kiemo pusės Kiemas yra kairėje kolegijos pusėje).
Kaina:240,00 Eur
Dėstytojas:Ridas Damkevičius

Trumpa programa:

 • Susipažinimas ir kurso pristatymas. Lūkesčių nustatymas. Mini testas tema “Kiek tvirti mano fotografavimo pagrindai?”
 • Gatvės fotografija.
 • Žanrinis portretas.
 • Aktas.
 • Individiualių kūrybinių temų realizavimas, asmeninio porfolio kūrimas. Praktinės dirbtuvės kompiuterių klasėje.
 • Sukauptų darbų finalinė portfolio ruoša. Kurso apibendrinimas ir pasiektų rezultatų aptarimas.

Trumpai apie dėstytoją:

http://www.ridasdamkevicius.com/

Nuotraukų redagavimo pagrindai fotografams pradedantiesiems (Adobe PhotoShop) Naujiena!

Šiais laikais fotografuojame ir bandome užfiksuoti gražiausias akimirkas – vieni fotoaparatais, kiti planšetėmis ar telefonais. Tačiau vien fotografuoti nepakanka, reikia dar gebėti fotografijas atrinkti ir redaguoti, kad būtų pasiektas geras ir kokybiškas rezultatas, tinkantis spaudai ar publikavimui internete. Viena populiariausių ir profesionaliausių vaizdų redagavimo programų - Adobe Photoshop - turi daugelį įrankių ir funkcijų, todėl svarbu žinoti kurias iš jų galima pritaikyti nuotraukų redagavimui ir nepasimesti įsijungus programą.

Kursų tikslinė grupė - šie kursai skirti tiems, kurie dar nėra bandę dirbti Adobe Photoshop programa, bet nori išmokti naudotis programos sąsaja bei redaguoti savo darytas fotografijas.

Kursų dalyviui nereikalingas pradinis Adobe PhotoShop programos pasirengimas. Užsiėmimų metu dėstytojas visus supažindins su programos sąsaja, pagrindiniais darbo įrankiais ir jų funkcijomis. Kursų metu bus skiriama praktinių užduočių bei namų darbų, kad informacija būtų geriau įsisavinama.

Rezultatas - išklausę nuotraukų redagavimo kursų pirmo lygio programą dalyviai gebės naudotis Adobe Photoshop programa, žinos pagrindinius jos įrankius, nuotraukų redagavimo eigą bei gebės dirbti su sluoksniais, kaukėmis ir sluoksnių grupėmis. Įgytų žinių ir gebėjimų pagrindu toliau dalyviai galės savarankiškai ugdyti savo profesionalumą dirbdami su Adobe Photoshop programa arba gilinti žinias nuotraukų redagavimo pagrindų antro lygio kursuose.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Grupė:iki 14 dalyvių.
Pradžia:2017 m. rugsėjo mėn. 27 d. (1 gr)
2017 m. lapkričio mėn. 15 d. (2 gr)
Trukmė:1,5 mėnesio/ 6 užsiėmimai po 3 akad. val. (iš viso 18 akad. val.)
Laikas:1 kartą per savaitę (trečiadieniais) – nuo 18:00 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, Loftas, LK1 auditorija
Kaina:120,00 Eur
Dėstytojas:Raimondas Pocius
Darbo priemonės:Suteikiamas kompiuteris asmeniui (Apple kompiuterių auditorija).
Dalyvis turi gerai išmanyti savo naudojamo fotoaparato technines funkcijas ir veikimo principus.

Trumpa programa:

 • Spalvų terpės ir profiliai redagavimui, publikavimui internete ir spaudai.
 • Nuotraukų redagavimo eiga.
 • Adobe Camera RAW įskiepis RAW failų redagavimui.
 • Adobe Photoshop programos sąsaja ir pagrindiniai įrankiai, trumposios klaviatūros nuorodos.
 • Sluoksniai, kaukės, ir sluoksnių grupės.

Trumpai apie dėstytoją:

Raimondas Pocius – baigė fotografijos technologijos bakalauro studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje bei įgijo medijų studijų magistro laipsnį Leideno universitete, Nyderlanduose. Be dėstymo jis užsiima komercine produktų fotografija bei aktyviai dalyvauja parodose bei festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Raimondo darbai eksponuoti Lietuvoje, Estijoje, Nyderlanduose bei JAV.

Nuotraukų redagavimo pagrindai fotografams pažengusiesiems (Adobe PhotoShop) Naujiena!

Šiais laikais fotografuojame ir bandome užfiksuoti gražiausias akimirkas – vieni fotoaparatais, kiti planšetėmis ar telefonais. Tačiau vien fotografuoti nepakanka, reikia dar gebėti fotografijas atrinkti ir redaguoti, kad būtų pasiektas geras ir kokybiškas rezultatas, tinkantis spaudai ar publikavimui internete. Adobe Photoshop yra viena galingiausių ir populiariausių nuotraukų redagavimo programų, todėl tiek mėgėjams, tiek profesionalams nuolat reikia gilintis į programos teikiamas galimybes, kad būtų pasiektas norimas rezultatas.

Kursų tikslinė grupė - kursai skirti tiems, kas jau yra susipažinę su Adobe Photoshop programa, moka naudotis jos sąsaja bei pagrindiniais įrankiais, tačiau nori atnaujinti ar pagilinti turimas žinias. Kursų dalyviui reikalingas pradinis Adobe PhotoShop programos pasirengimas. Užsiėmimų medžiaga skirta daugiausiai portretų rešutavimui, bet naudojamos technikos yra lengvai pritaikomos ir kitiems fotografijos žanrams. Kursų metu bus skiriama praktinių užduočių bei namų darbų, kad informacija būtų geriau įsisavinama.

Rezultatas - išklausę nuotraukų redagavimo kursus dalyviai gebės greitai ir profesionaliai retušuoti portretus, kurti kompozitines nuotraukas iš kelių skirtingų sluoksnių, naudotis redagavimo sluoksniais, atlikti tikslius žymėjimus, žinos skirtingus sluoksnių transformavimo bei jungimo būdus. Įgytų žinių ir gebėjimų pagrindu toliau dalyviai galės savarankiškai ugdyti savo profesionalumą dirbdami su Adobe Photoshop programa.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Grupė:iki 14 dalyvių.
Pradžia:2017 m. lapkričio mėn. 13 d.
Trukmė:1,5 mėnesio/ 6 užsiėmimai po 3 akad. val. (iš viso 18 akad. val.)
Laikas:1 kartą per savaitę (pirmadieniais) – nuo 18:00 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, Loftas, LK1 auditorija
Kaina:140,00 Eur
Dėstytojas:Raimondas Pocius
Darbo priemonės:Suteikiamas kompiuteris asmeniui (Apple kompiuterių auditorija). Dalyvis turi gerai išmanyti savo naudojamo fotoaparato technines funkcijas ir veikimo principus.

Trumpa programa:

 • Redagavimo sluoksniai.
 • Actions meniu.
 • Sluoksnių efektai ir jungimo būdai.
 • Darbas su tekstu.
 • Portreto retušavimas klonavimo įrankiais, Frequency Separation ir Dodge and Burn technikomis.

Trumpai apie dėstytoją

Raimondas Pocius – baigė fotografijos technologijos bakalauro studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje bei įgijo medijų studijų magistro laipsnį Leideno universitete, Nyderlanduose. Be dėstymo jis užsiima komercine produktų fotografija bei aktyviai dalyvauja parodose bei festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Raimondo darbai eksponuoti Lietuvoje, Estijoje, Nyderlanduose bei JAV.

Kino pagrindai: vaizdas, montažas, garsas (Teorija ir praktika)

Jeigu jums smalsu, kaip ir kokiomis priemonėmis yra kuriamas kino vaizdas, kas labiausiai veikia žiūrovą, kviečiame ateiti ir pabandyti kartu pažinti pasaulį pro kameros objektyvą.

Laukiame visų, kuriuos domina vaizdų kalba ir kurie norėtų išmėginti savo jėgas kurdami trumpo metro dokumentinį filmuką.

Kino pagrindų kursai leis praplėsti požiūrį į kiną, išlaisvins vaizduotę, padės suprasti ir perskaityti vaizdų kalbą.

Kursų metu analizuosime kino ištakas, jo vaizdą, montažą, garsą. Atliksime praktines užduotis, mokysimės naudotis montažo programa, kuri leis sumontuoti trumpą dokumentinį filmą. Kursai ne tik leis sukurti trumpo metro filmą, bet ir paskatins į kiną bei tikrovę žvelgti kitu žvilgsniu, ieškoti juose užslėptų detalių.

Šių kursų tikslinė grupė - dalyviai turi elementariai mokėti naudotis filmuojančia technika.

Reikalavimai kursų dalyvių technikai: tai gali būti filmuojantis foto aparatas, arba kitas išmanusis įrenginys. Namuose turėti kompiuterį su Adobe Premiere Pro programa. Būtina atlikti namų darbus.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Taip pat prašome nurodykite, kokius filmavimo įgūdžius turite (pvz.: niekada nefilmavau, mėgėjiškai filmuoju laisvalaikiu, filmuoju ir montuoju, bet trūksta teorinių žinių ir pan.). Gauta informacija mums padės efektyviau suformuoti tolygesnio žinių lygio ir turimų lūkesčių dalyvių grupes.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Grupė:iki 14 dalyvių.
Pradžia:2017 m. rugsėjo mėn. 29 d.
Trukmė:2,5 mėnesio/ 12 užsiėmimų po 3 akad. val. (iš viso 36 akad. val.)
Laikas:1 kartas per savaitę (penktadieniais) – nuo 18:00 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, Loftas, LK1 auditorija
Kaina:240,00 Eur
Dėstytojas:Aistė Žegulytė-Zapolska
Darbo priemonės:Suteikiamas kompiuteris asmeniui (Apple kompiuterių auditorija).

Trumpa programa:

 • Įžanginis užsiėmimas: susipažinimas, trumpas prisistatymas ir kursų plano pristatymas, lūkesčių išklausymas
 • Kino išradimas ir žanro atsiradimas, rusų montažinė kino mokykla, eksperimentinis kinas, Hans Richter filmai
 • Dokumentinis kinas, jo kūrybos principai. Žymiausi dokumentikos kūrėjai. Lietuvių poetinio kino mokykla
 • Vaidybinis kinas, jo didieji meistrai, be kurių nebūtų paties kino
 • Dramaturgijos pradmenys tai pasakojimo struktūra, jo problema, idėja, siužetinė linija, katarsis.
 • Personažo charakterio kūrimas
 • Kino operatoriaus specialybė – kino šviesa, kompozicija, kameros judesys
 • Montažas, jo rūšys. Darbas su Adobe Premiere Pro programa
 • Scenarijaus tęstinumas montaže. Darbas su Adobe Premiere Pro programa
 • Garso reikšmė kine, kino muzika, jos dramaturgija. Garso apdirbimas ir montažas su Adobe Premiere Pro programa.
 • Vaizdo ir garso korekcija, teisingas filmo išeksportavimas, skirtingi formatai.

Keletas kursų dalyvių sukurtų trumpų dokumentinių filmukų:

Trumpai apie dėstytoją

Aistė Žegulytė-Zapolska – Panevėžyje baigė gimnaziją ir dailės mokyklą. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje studijavo fotografijos specialybę. Įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos TV režisūros bakalauro studijas. Diplominis darbas – dokumentinis filmas „Tapatumai“. Taip pat baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kino režisūros magistro studijas.
Dėstytoja studijų metu sukūrė keletą trumpametražių vaidybinių ir dokumentinių filmų, kurie buvo rodyti ir dar rodomi Lietuvos ir užsienio festivaliuose. Savo įgūdžius tobulina įvairiose tarptautinėse kino dirbtuvėse ir seminaruose. Šiuo metu dirba prie savo ilgo metro dokumentinio filmo „Apie žmones žvėris ir daiktus“.

Video kursai pradedantiesiems: filmavimas ir montavimas (praktiniai užsiėmimai) Naujiena!

Įvairaus pobūdžio video filmai šiais laikais tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Jais dokumentuojame savo gyvenimą, pasakojame apie nuveiktus darbus, vykdomas veiklas ar kuriamą produktą, todėl labai svarbu patraukliai ir suprantamai šias video mintis išdėstyti.

Jeigu esate pradedantis operatorius ar tiesiog dažnai filmuojate sau ir norite išmokti profesionaliai dirbti su video medžiaga, o galbūt atsirado būtinybė sukurti reklaminį video filmą ir nežinote nuo ko pradėti, maloniai kviečiame į šiuos kursus!

Šiuose kursuose aptarsime reklamų kūrimo principus, supažindinsime jus su pagrindiniais Adobe Premiere Pro programos įrankiais, būtinais sukurti trumpą reklaminį video.

Išklausę šią programą kurso dalyviai įgis scenarijaus rašymo pagrindus, pažins komercinio video kūrimo etapus, mokės paruošti reklaminio video maketą – treatmentą, taip pat jį nufilmuoti bei sumontuoti.

Po šių kursų kiekvienas dalyvis turės savo video portfolio, dar vadinamą reel, arba showereel, kuris yra būtinas pristatant savo darbus, bei save kaip freelancerį.

Šių kursų tikslinė grupė - dalyviai turi elementariai mokėti naudotis filmuojančia technika.

Reikalavimai kursų dalyvių technikai: tai gali būti filmuojantis foto aparatas, arba kitas išmanusis įrenginys. Namuose turėti kompiuterį su Adobe Premiere Pro programa. Būtina atlikti namų darbus.

DĖMESIO! Renkama nauja grupė, kviečiame registruotis.

SVARBU! Taip pat prašome nurodyti, kokius filmavimo įgūdžius turite (pvz.: niekada nefilmavau; mėgėjiškai filmuoju laisvalaikiu; filmuoju ir montuoju, bet trūksta teorinių žinių ir pan.). Gauta informacija mums padės efektyviau suformuoti tolygesnio žinių lygio ir turimų lūkesčių dalyvių grupes.

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Grupė:iki 14 dalyvių.
Pradžia:2017 m. spalio mėn. 03 d.
Trukmė:2 mėnesius/ 9 užsiėmimai po 3 akad. val. (iš viso 27 akad. val.)
Laikas:1 kartas per savaitę (antradieniais) – nuo 18:00 val.
Vieta:VšĮ Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, Loftas, LK1 auditorija
Kaina:187,00 Eur
Dėstytojas:Aistė Žegulytė-Zapolska
Darbo priemonės:Suteikiamas kompiuteris asmeniui (Apple kompiuterių auditorija).

Trumpa programa:

 • Įžanginis užsiėmimas. Kino įvadas. Susipažinimas su Adobe Premiere pro montažo programa.
 • Komercinės video produkcijos pagrindai. Showreel kūrimas.
 • Vaizdo operatoriaus specialybė. Darbas su šviesa, kompozicija ir kameros judesiu. Trumpas technikos aptarimas. Showreel montažas.
 • Garso operatoriaus specialybė. Garso įrašymas, sinchronas, dubliažas, muzika.
 • Idėjos vystymas, scenarijaus rašymas. Reklamos projekto parengimas.
 • Teatmento pristatymas. Pasirengimas filmavimams: komandos subūrimas, lokacijų aptarimas, kadruotės, palanuotės.
 • Montažas, kulešovo efektas, montažo rūšys, montažo psichologija.
 • Darbas su Adobe Premiere Pro programa. Vaizdo ir garso korekcija.
 • Sukurtų video darbų peržiūra.

Keletas kursų dalyvių sukurtų trumpų dokumentinių filmukų:

Trumpai apie dėstytoją

Aistė Žegulytė-Zapolska – Panevėžyje baigė gimnaziją ir dailės mokyklą. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje studijavo fotografijos specialybę. Įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos TV režisūros bakalauro studijas. Diplominis darbas – dokumentinis filmas „Tapatumai“. Taip pat baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kino režisūros magistro studijas.
Dėstytoja studijų metu sukūrė keletą trumpametražių vaidybinių ir dokumentinių filmų, kurie buvo rodyti ir dar rodomi Lietuvos ir užsienio festivaliuose. Savo įgūdžius tobulina įvairiose tarptautinėse kino dirbtuvėse ir seminaruose. Šiuo metu dirba prie savo ilgo metro dokumentinio filmo „Apie žmones žvėris ir daiktus“.