Tarptautiniai ryšiai

Pagrindinės tarptautinio bendradarbiavimo veiklos Vilniaus dizaino kolegijoje:

  • Studentų mainų dalinėms studijoms organizavimas į užsienio aukštąsias mokyklas;
  • studentų ir absolventų praktikų atlikimo užsienio šalių įmonėse organizavimas;
  • dėstytojų ir administracinio personalo dėstymo vizitai ir stažuotės užsienio aukštosiose mokyklose;
  • lektorių, atvykstančių iš užsienio aukštųjų mokyklų vesti paskaitas ir kūrybines dirbtuves studentams ar vykdyti mokymus kolegijos darbuotojams, pritraukimas į instituciją ir mobilumo organizavimas;
  • iš užsienių atvykstančių studentų dalinėms studijoms mobilumo organizavimas;
  • narystė tarptautiniuose tinkluose ir asociacijose;
  • tarptautinių projektų inicijavimas ir vykdymas;
  • institucijos ir studijų programų pristatymas tarptautinėse studijų parodose;
  • užsienio studentų pritraukimas į Vilniaus dizaino kolegiją nuolatinėms ir dalinėms studijoms;
  • tarptautinės ir tarpkultūrinės dimensijos integravimas į taikomąją-mokslinę veiklą.

Tarptautinių ryšių skyriaus kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Latišenka
tel. (8 5) 233 1121, mob. tel. 8 650 37727, el. p.: erasmus@dizainokolegija.lt