Vilniaus dizaino kolegija yra aukštoji mokykla, orientuota į praktinį ugdymą ir specialistų paruošimą, todėl pagrindinis tikslas yra teikti studentams aukštos kokybės studijas. Tačiau šis tikslas nėra pasiekiamas be meninės ir taikomosios veiklos. Penkios veikiančios katedros sklandžiai bendradarbiauja, inicijuoja tarpdisciplinines parodas bei realius projektus, kuriuose studentai gali praktiškai įgyvendinti daugumą gimusių idėjų. Stengiamasi ugdyti jaunus talentus, kurių darbai visuomet yra praktiški, ieškoma inovatyvių sprendimų, kurie galėtų daryti realų poveikį visuomenei bei keistų gyvenimo stilių bei kokybę.

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojai reguliariai rengia parodas, vykdo aktyvią veiklą inicijuodami kūrybines dirbtuves, veda atvirus mokomuosius seminarus, organizuoja projektus bei konkursus, kuriuose studentai išbando savo jėgas studijų metu.

Kūrybinės dirbtuvės taip pat yra rengiamos su studijas su baigusiais studentais. Tam yra įsteigtos dirbtuvės, kuriose net absolventai gali kurti kurti, vykdyti įvairius projektus konsultuodamiesi su kolegijos dėstytojais.

Vilniaus dizaino kolegija vykdo aiškią taikomąją veiklą, kuri skatina praktinį meninių žinių taikymą įvairiose veiklose. Taip pat yra inicijuojama straipsnių ir kitų leidinių leidyba, dalyvavimas konferencijose bei įvairiuose mokymuose.