Partneriai

VDK intensyviai bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis ir ne pelno siekiančiomis organizacijomis, priklauso kelioms asociacijoms. Partnerysčių tikslas yra pasidalyti gerąja patirtimi, rengti išvažiuojamuosius vizitus į įvairias įmones, organizuoti bendrus projektus, plėsti praktikų atlikimo vietų skaičių ir siekti abipusių siekių užtikrinimo.

Įvairių vykdomų projektų ir partnerysčių pasekmė – VDK studentai, siūlydami savo kūrybines idėjas, laimi įmonių skelbtus konkursus, gauna darbo pasiūlymų, tobulina savo darbų aplankus (portfolio). Taip pat VDK organizuoja daugiau neformalaus ugdymo seminarų, pažintinių vizitų, keičiasi gerąja patirtimi.