VDK filosofija

Kompetentinga ir energinga VDK akademinė bendruomenė ugdo kūrybingas ir savarankiškas asmenybes, ir siekia tapti atramos tašku kiekvienam, norinčiam atrasti savitą stilių, nuolatos tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų savo sumanymams.

Vilniaus dizaino kolegija savo veiklą vykdo remdamasi šia misija, vizija, tikslais ir puoselėjamomis vertybėmis:

Kolegijos misija:

 • sudaryti sąlygas įgyti taikomąja menine veikla grindžiamą profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją, užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą;
 • lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus specialistus, ugdyti švietimui, kultūrai, žinioms imlią visuomenę;
 • ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir kūrybišką asmenybę, kuriančią tvarų dizainą.

Kolegijos vizija – moderni, dinamiška, pelniusi nacionalinį pripažinimą ir sėkmingai įsitvirtinusi tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje aukštojo mokslo institucija, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų būtinybe, plėtojanti rezultatyvią partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Lietuvos ir tarptautiniame akademiniame, meniniame, socialiniame, visuomeniniame, kultūriniame gyvenime.

 • Kolegija siekia sukurti asmeninį tobulėjimą ir kūrybiškumą skatinančią aplinką, kurioje studentai realizuotų savo kūrybinius ir meninius gebėjimus, siektų tolesnio profesinio tobulėjimo, gebėtų operatyviai spręsti aktualius iššūkius.
 • Kolegija padeda ugdyti švietimui ir kultūrai imlią bendruomenę, sudarydama sąlygas studijų tęstinumui ir skatina plėtoti valstybės ir užsienio akademinės bei darbo rinkoms reikalingą taikomąją meninę veiklą.
 • Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių meno studijų, humanitarinių, socialinių mokslų bei sričių raida.
 • Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą, pagrįstą aukštos kokybės reikalavimais.
 • Tarptautinį pripažinimą pelniusi aukštoji mokykla, sėkmingai besiintegruojanti į bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę.

Kolegijos veiklos tikslai:

 • vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės bei visuomenės ir ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį;
 • užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus;
 • sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą;
 • ugdyti švietimui ir kultūrai imlius specialistus, gebančius savarankiškai dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusius integruoti į Lietuvos ir tarptautinę bendruomenę.