Profesinės perspektyvos

Vilniaus dizaino kolegijoje vykdomos studijų programos pasižymi aukštos kokybės reikalavimais bei lankstumu taikant naujoves, skatinančias nuoseklų mokymąsi, kritinį mąstymą ir užtikrinančias studentų karjeros galimybes.

Karjeros galimybės nuolatos aptariamos studijų  metu bei įvairių seminarų metu. Tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai individualiai konsultuoja studentus karjeros klausimais, padeda ir pataria, atsižvelgdami į dėstytojų asmeninę patirtį bei karjeros galimybes. Tam yra geros sąlygos, nes didžioji dalis dėstytojų profesionaliai veikia dėstomo dalyko sferoje, yra praktikuojantys šios specialybės atstovai.

Vilniaus dizaino kolegijoje veikia 2012 m. įsteigtas karjeros centras. Karjeros centro paskirtis - teikti studentams ir absolventams karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas, siekiant palengvinti jų integraciją į darbo rinką. Pagrindinės karjeros centro veiklos kryptys yra šios: teikti informaciją apie praktikos atlikimo ir įsidarbinimo galimybes bei situaciją darbo rinkoje; konsultuoti darbo dokumentų rengimo klausimais; organizuoti mokymus studentams ir absolventams jų ilgalaikės profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymui; bendradarbiauti su įdarbinimo agentūromis, siekiant pateikti kolegijos studentams ir absolventams informaciją apie galimybes įsidarbinti ir atlikti praktiką Lietuvos ir užsienio įmonėse bei rengiant mokymus ir pristatymus, padėsiančius ilgalaikės karjeros planavimo procese; kartu su studentais ir absolventais planuoti ir vykdyti renginius norintiems stoti į kolegiją; rengti absolventų diplominių darbų pristatymus kolegijoje; vykdyti kolegijos absolventų įsidarbinimo stebėsenos tyrimus.

VDK pabaigęs absolventas gali:

  • Dirbti pagal dizaino krypties specialybę – dizaineriais, modeliuotojais, arba pagal fotografijos ir medijų krypties specialybę – fotografais. Šiuo metu studijas baigę absolventai dirba tokiose įmonėse, kaip TV3, UAB „Raquel Balant Atelier“, UAB „Senukai“, įkūrę savo studijas, individualias įmones.
  • Tęsti mokslus Lietuvoje ar užsienyje. Keletas absolventų tęsia magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, Royal Academy of Fine Arts Antverpene (Olandija), Londono Middlesex universitete (Anglija) ir kt.

Vilniaus dizaino kolegija, bendradarbiaudama su partneriais šalyje ir užsienyje, gali pasiūlyti ir rekomenduoti kolegijos absolventams tęsti mokslą Lietuvoje ir užsienyje bei baigti universitetines bakalauro ir magistro studijas.

Vilniaus dailės akademija siūlo Vilniaus dizaino kolegijos absolventams tapti VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dizaino vadybos magistrantūros programos studentais. Plačiau www.vda.lt