Faktai ir skaičiai

Istorija. Vilniaus dizaino kolegijos ištakos siekia 1997 metus, kai buvo įsteigta Giedrės Fledžinskienės aukštesnioji menų mokykla, kur buvo ruošiami drabužių ir teatrinio grimo dizaineriai. G. Fledžinskienė - mokyklos steigėja - ilgametė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja (28 metų dėstymo patirtis), dailininkė-modeliuotoja. VDK steigėja 2005 m. rugsėjo 28 d. reorganizavo mokyklą į VšĮ Vilniaus dizaino kolegiją. Švietimo ir mokslo ministrija kolegiją patvirtino kaip teikiančią aukštąjį koleginį išsilavinimą. Vilniaus dizaino kolegija  šiuo metu yra vienintelė meno studijų srities privati aukštoji mokykla Lietuvoje.

Studentai. Šiuo metu Vilniaus dizaino kolegijoje studijuoja apie 650 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų. Kolegija siūlo šias studijų programas: interjero dizainas, interjero dizainas (anglų k.), interjero dizainas (rusų k.), mados dizainas, mados dizainas (rusų k.), grafinių komunikacijų dizainas, kūrybinių industrijų dizainas ir taikomoji fotografija, vaidyba. Skėminai baigusiems studijas įteikiamas aukštojo mokslo diplomas bei suteikiamas profesino bakalauro laipsnis.

Dėstytojai. Kolegijoje dirba Lietuvoje pripažinti menininkai, pedagogai, savo dalyko profesionalai. Dauguma iš jų yra ne tik puikūs dalyko teorijos specialistai, bet ir patirtį turintys praktikai, kurių darbai pripažinti visuomenėje ir puikiai vertinami kolegų.

Absolventai.  Vilniaus dizaino kolegija periodiškai atlieka Kolegijos absolventų nuomonės tyrimus, į kurių rezultatus yra atsižvelgiama gerinant studijų kokybę. Paskutinysis, 2014 metais atliktas, absolventų nuomonės tyrimas padėjo išsiaiškinti nuomonę apie studijų kokybę Vilniaus dizaino kolegijoje, įvertinti studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius, absolventų įsidarbinimą, įsidarbinimo galimybes ir kitus aspektus. Atlikto tyrimo metu, paaiškėjo, jog 74% apklaustų absolventų yra dirbantys; iš jų – net 82% dirba pagal specialybę, studijuotą Vilniaus dizaino kolegijoje. Analizuojant, kaip greitai respondentai po studijų gebėjo susirasti darbą ir integruotis į Lietuvos ir tarptautinę darbo rinką, galima pastebėti tendenciją, jog Vilniaus dizaino kolegijos absolventai pasižymi efektyvia integracija į darbo rinką. 39% Vilniaus dizaino kolegijos absolventų teigia, jog darbą susirado dar studijų metu, 53% respondentų - gebėjo rasti ir įsidarbinti per 1-6 mėnesius nuo studijų Vilniaus dizaino kolegijoje baigimo. Apžvelgus respondentų užimamas pareigas darbovietėse, paaiškėjo, jog dauguma dirbančių absolventų dirba vyr. dizaineriais, dizaineriais, jaunesniaisiais dizaineriais ar dizainerio asistentais. Nemažai respondentų dirba projektuotojais, projektuotojo asistentais, inžinieriais-konstruktoriais, fotografais ar nuotraukų koreguotojais. Dalis absolventų tęsia studijas tokiose, aukštąjį išsilavinimą teikiančiose institucijose, kaip Vilniaus dailės akademija, Vilniaus universitetas, Royal Academy of Fine Arts (Belgija), CIT universitetas (Airija), Middlesex universitetas (Anglija) ir kituose.